Herroepingsrecht (Bedenktermijn) en modelformulier

  De consument heeft het recht om zijn koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Wil je een boek terugsturen doe dat dan binnen 14 dagen na ontvangst ( zie voor uitvoerige uitleg Algemene Voorwaarden: Artikel 6 - Herroepingsrecht, op de startpagina van belcampoboeken.nl en in bijlage van de toegezonden rekening ), in de staat en zo mogelijk in de verpakking zoals je die ontvangen hebt. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van koper. Zodra wij de retourzending hebben ontvangen krijgt u het volledige orderbedrag bijgeschreven (uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping).
  Wil je gebruik maken van deze Bedenktermijn doe dat dan met het onderstaande formulier maar je kunt bijvoorbeeld ook het kontaktformulier gebruiken en daar de benodigde gegevens vermelden.


  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

  BELCAMPO
  Otto Roderburg
  Kerkstraat 18
  6291 AC Vaals

  E: info@belcampoboeken.nl
  T:  0433063715


  Bij deze deel ik mee dat ik de aankoop van het volgende boek herroep:

  Titel:  ______________________________________________

  Besteld op ____________    /Ontvangen op _______________

  Je naam:   __________________________________________

  Adres:   _______________________________
               ________________________________   
               ________________________________   
               ________________________________   

               ________________________________
               Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordtingediend)

    Datum: _____________________
   

  File